Banner
Omdømme

Åpenhet skal være ubehagelig

På to år har Tana kommune klatret fra bunn til topp på kommunenes åpenhetsbarometer. Hvordan greide de det?