Banner
Medierelasjoner

Hvorfor er pressemeldinger fortsatt viktig?

Hvordan skriver du en god pressemelding, og hvordan får du den på trykk?

John Eckhoff, informasjonssjef i Hydro og Signy Fardal, kommunikasjonssjef i Bellona, deler sine tips, tanker og erfaringer rundt tematikken i Kommunikasjonspodden.

John Eckhoff, informasjonssjef i Hydro, mener at pressemeldinger gir effekt både internt og eksternt og kan være nyttig på mange måter. Han legger vekt på at budskapet destilleres og at pressemeldinger kan bidra til å få eksempelvis toppsjefer til å snakke konkret og målrettet.

— Man kan bruke det i sosiale medier eller til internkommunikasjon, og jeg tror det er veldig nyttig for mange organisasjoner å sette seg ned å skrive en pressemelding.

Videre forteller Eckhoff at man gjerne ønsker å være en god kommunikasjonsrådgiver, men også en pådriver for god kommunikasjon. I den forbindelse vil det være relevant å stille spørsmålet: «Er det pressemelding vi trenger?». I enkelte situasjoner vil det være nyttig og mer effektivt å arrangere et møte med målgruppen eller betale for en annonse. 

Signy Fardal, Kommunikasjonssjef i Bellona, er enig i at pressemeldinger fortsatt er viktige.

— Jeg syns det er kjempeviktig å bruke pressemelding som en måte å kommunisere på, og jeg ser jo at det helt klart er en balansegang mellom hvor ofte du sender ut pressemelding, og hva du sender inn, men at det er et nyttig og bra verktøy for å «komme på», er jeg ikke i tvil om.

Over 10 000 sendte pressemeldinger i fjor

— NTBs statistikker viser at det i fjor var over 10 000 sendte pressemeldinger. Det viser at det fortsatt er mange som åpenbart bruker pressemeldinger. Dette genererte 80 000 siteringer og oppslag i norsk media. Det er god effekt?

— Det er veldig tydelig effekt på kvantitet, også vet jeg ikke hvor mye kvalitet og hvor mye kommunikasjonseffekt man får ut av det, men man kan ikke bare måle siterte saker i media. Jeg tror man også man må tenke alt det andre organisasjonen får med på kjøpet, forteller Eckhoff.

Internkommunikasjon
God internkommunikasjon er viktig for kulturen
Les mer

Hvordan skrive en god pressemelding?

Eckhoff peker på journalistiske virkemidler som et godt utgangspunkt for å skrive en god pressemelding, og mener det handler om en god overskrift som kort og konsist sier litt om hva saken handler om, ingress som er destillat av saken, og en brødtekst som forklarer nyheten på en god måte.

— Jeg sier nyheten for det bør være en viss aktualitet i saken.

Videre forteller han at det skal være en intern prosess hvor man skal ha organisasjonens stempel, noe som gjør det viktig at det gjennomføres på en ordentlig måte.

— Det er så enkelt, men likevel så komplisert.

Hvordan nå ut til målgruppen?

Når man skal bruke kommunikasjon som virkemiddel, bør man lage en kommunikasjonsplan. Hva skal vi snakke om nå? Her bør man bestemme seg for målgruppen og dette kan eksempelvis være kunder, politikere eller opinionen forøvrig, og da må man sette seg et kommunikasjonsmål. Hva skal være det etterlatte inntrykket? Hva ønsker vi å oppnå med kommunikasjonen? Deretter kan man bestemme seg for hovedbudskapet: Hva er det man skal si for å oppnå disse målene?

— Man har en tendens til å starte nederst på tiltak og virkemidler, “vi skal ha pressemelding”, men start heller på toppen og bestem deg for disse andre tingene først, sier Eckhoff.

Hvordan få pressemeldingen på trykk?

Fardal legger til tre faktorer hun mener er viktig å huske på når det gjelder gode pressemeldinger: kort, aktuell, kjapt ut. Hun forteller videre at god formulering og tabloide uttrykk er viktig for å bli sett og hørt.

— Vi lever i en visuell verden, noe som gjør det viktig å legge ved bilder som enten illustrerer budskapet eller et bilde av den som snakker. Dette er viktig for å komme på, sier Fardal.

Hun mener at pressemeldingene ikke nødvendigvis handler om å bli sett av de største mediene, eller å få det største oppslaget– så lenge du treffer! Hun legger til at man gjerne må spare litt informasjon til den journalisten som eventuelt skal få saken eksklusivt, men at det også er viktig å sørge for at det er en åpning for en redaksjon eller journalist til å lage sin egen vri på det budskapet som sendes ut. Videre forteller hun at det naturligvis er lettere å bli hørt dersom man er en profil, pleier kontakter, har god oversikt over de journalistene som dekker de områdene man er opptatt av, holde et visst aktivitetsnivå samt ha forståelse for hvordan journalisten tenker.

Vi lever i en visuell verden, noe som gjør det viktig å legge ved bilder som enten illustrerer budskapet eller et bilde av den som snakker.
Signy Fardal

— Det finnes i dag mange plattformer og medier, og dermed flere redaktører som vil på. Derfor er det viktig å finne balansegangen for å bli sett og hørt, uten å være for masete. Hun legger til at tabloid tenking er en fordel, og at pressemeldinger som inneholder drøfting aldri blir brukt. Vær rett på sak, og forhold deg til den.

Fardal understreker at det er fordelaktig å kartlegge hvem som er opptatt av det du er opptatt av. Bygg nettverk!

Medierelasjoner
Kunsten å skrive pressemelding
Les mer

Eckhoff forteller at det ikke er behov for å sende pressemeldinger til alle medier.

— Man har mulighet for å spisse inn både geografisk og tematisk og gjerne benytte de mulighetene. Det er også noe med å følge opp i ettertid, så en viktig faktor er å være tilgjengelig etter at pressemeldingen er sendt ut. Det er mange som tabber seg ut ved å tenke at jobben er gjort så fort pressemeldingen er sendt, men slik er det ikke.

— Før man sender pressemelding kan man også gi den eksklusivt til et medium og si at: “Vi har tenkt å publisere denne saken. Vi har lyst til å gi deg denne muligheten til å skrive noe større og bredere”, da kan man få et stort oppslag i et medium og notiser i andre medier. Dette får man maks ut av, da man når bredere ut. Også tror jeg de fleste journalister ofte setter pris på eksklusive tilbud, legger han til.

Eckhoff tror ikke pressemeldingers tid vil være over i overskuelig fremtid, men at det senere kanskje vill komme i en ny innpakning. Bedrifters og virksomheters behov for å dele nyheter på en tydelig, transparent og tilgjengelig måte vil jo alltid være til stede.