Banner
Internkommunikasjon

God internkommunikasjon er viktig for kulturen

Hva er god internkommunikasjon og hvorfor er dette viktig? Hva må egentlig til for å bygge god kultur innad i en bedrift? Og hva med de digitale løsningene, hva fungerer best når vi vil nå ut bredt og samtidig samle de ansatte?

Gudrun Kathle Lægreid, kommunikasjonsrådgiver i Publicis og spesialist på internkommunikasjon, og Margrethe Falch, seksjonsleder i Forsvarsbygg, delte begge sine erfaringer, tips og utfordringer i Kommunikasjonspodden. 

Hør hele episoden her: 

En felles kultur 

Gudrun Kathle Lægreid, kommunikasjonsrådgiver i Publicis, mener internkommunikasjon er som all annen kommunikasjon. Likevel blir det fort nedprioritert på arbeidsplassen. 

— Man tenker liksom at det er noe helt annet på siden, men så er det egentlig det du skal drive med når du kommuniserer med kunder, brukere eller hva enn du skal kommunisere med. Du må bruke den samme verktøykassen, men kjenne de du skal kommunisere med, altså medarbeiderne dine. 

— Jeg tror nok en del har fått kanalene på plass, så går de sin vante gang. Så tenker man “check, dette er i orden”, men da glemmer man jo litt at det er et lederansvar å drive med kommunikasjon. Skal du skape en tilhørighet, samhold og få folk engasjerte i de overordnede målene og meningen, at det skal føles meningsfullt å jobbe der, så må man være litt mer strategisk enn å bare sette i gang noen kanaler, og så tenke at det skal bare gå sin gang, mener Lærgreid. 

Jeg tror nok en del har fått kanalene på plass, så går de sin vante gang. Så tenker man “check, dette er i orden”, men da glemmer man jo litt at det er et lederansvar å drive med kommunikasjon.
Gudrun Kathle Lægreid

Internkommunikasjon er altså mye mer enn bare intranett og Workplace. God internkommunikasjon skaper god kultur, forteller Lærgreid. 

—  Du må jo ha en eller annen retning du ønsker at alle skal gå i, noen mål du ønsker å nå. Det er det du må fokusere på og få det frem. Jo mer kompleks organisasjonen er, jo vanskeligere er det å drive med en slags propaganda-aktig interkommunikasjon. Da må man tenke mye mer rundt kultur. Hvilken kultur skal vi ha, og hvordan kan jeg heie fram den kulturen? 

Internkommunikasjon
Internkommunikasjon på farten
Les mer

 — Jeg tenker jo at hvilken som helst organisasjon bør ha en eller annen form for identitet, noen verdier du ønsker å fremme, noe du ikke ønsker å være. Det beste man kan ha er en felles fiende, det er jo helt topp! Har man en felles fiende, så har man virkelig noe å jobbe med. ⁠Visst man ikke har det, så må man jo heie fram og jobbe med det man ønsker skal være kulturen.  

— Det er ikke en løsning som passer for alle her 

Og hva er det som skjer om man har dårlig internkommunikasjon i en organisasjon? 

— Du vil jo nå mål. Alle bedrifter har et eller annet mål å nå, og da må jo det kommuniseres ut, så alle ikke jobber i forskjellige retninger eller eventuelt jobber mot målet. Så for å få et litt mer strømlinjeformet arbeid i riktig retning, så er jo kommunikasjonen utrolig viktig.  

— Det er utrolig viktig at du har dette på plass, og gjerne før krisen forekommer. Og selvfølgelig nedbemanninger, eller andre sånne kriser som organisasjoner står i, så er det å ha en god, smidig internkommunikasjon ekstremt viktig for å få sånt igjennom uten altfor mye motstand og støy, sier Lærgreid. 

Til virksomheter som vil bli bedre på internkommunikasjon, har Lærgreid et par råd. 

— Det aller første du må gjøre er jo å lære dine medarbeidere å kjenne. Hva slags type medarbeidere jobber hos oss, og hva trigger dem på et eller annet vis? Ha den informasjonen, og å vær ærlig på det. 

Det er ikke en løsning som passer for alle her. Du må kjenne din bedrift og dine medarbeidere veldig godt, og så lage løsninger som passer for dem og for deg.
Gudrun Kathle Lægreid

— Så må du ha kanaler som fungerer. Du trenger kanskje ikke workplace visst dere er 15 stykker, men er du 2000 stykker, så må du nesten ha det. Og sitter alle medarbeiderne dine foran en pc, så kan man jo tenke at kanskje Teams og E-post er helt greit. Men, har du folk som er på farten hele tiden, eller jobber med mennesker og ikke med pc’er, så må man tenke annerledes. Det er ikke en løsning som passer for alle her. Du må kjenne din bedrift og dine medarbeidere veldig godt, og så lage løsninger som passer for dem og for deg. 

Hvor er menneskene våre? 

Og hva gjør man egentlig når medarbeiderne dine ikke er samlet? For Margrethe Falch, seksjonsleder i Forsvarsbygg, er ikke det en ukjent problemstilling. 

— Det som er viktig for forsvarsbyggere, som vi liker å kalle oss, det er jo at vi er omforent med samme informasjon på tross for at vi er veldig spredt utover hele landet.  
 
— Det er jo mange utfordringer der. For det første så har vi veldig mange ansatte som ikke sitter foran en datamaskin, de jobber ute på felt. Og hvordan når vi de? Det er jo disse ulike lokasjonene, plutselig har du en i Bardufoss en dag, og et helt annet sted en annen dag. Hvor er menneske våre? Så på internkommunikasjon er det faktisk ganske krevende, forteller Falch. 

Internkommunikasjon
Slik lykkes du med internkommunikasjon
Les mer

Dere har et visst hierarki i forsvaret også, når det gjelder informasjonsstrøm? 

— Vi har en ganske systemtro organisasjon, jeg tror det handler om hvilken sektor vi er i. Det er jo en eller annen cowboy rundt omkring, men ikke i så stor grad som jeg har vært vant til. Så er det jo viktig for oss at alle ansatte er omforent om de samme prinsippene for vårt samfunnsoppdrag. Hva er det vi egentlig er der for? Å bygge den kulturen rundt akkurat det. Og det kan jeg jo si at, jeg kommer jo fra helsesektoren og da er jo den hellige kua: “hva jobber vi for?”, den er veldig tydelig. Men i Forsvarsbygg, som faktisk er en ganske ung etat, vi er bare 20 år gammel, så er det kanskje ikke så tydelig hva vi jobber for, egentlig. Det er ikke sånn at det er helt borte, men at vi har noe å hente på kultursiden der, det er helt klart.  

Det som er viktig for forsvarsbyggere, som vi liker å kalle oss, det er jo at vi er omforent med samme informasjon på tross for at vi er veldig spredt utover hele landet.
Margrethe Falch

— Men jeg tror at det kulturperspektivet der, om hva jobber vi for og mot, det må være enda sterkere internt. For eksempel en prosjektleder i Bergen må vite akkurat det samme om samfunnsmålet som en driftstekniker i nord, sier Falch. 

Og selv om internkommunikasjon er et lederansvar, har også medarbeidere et ansvar for å holde seg oppdatert. 

— Jeg er jo opptatt av at ledere har det største ansvaret for informasjonsdelingen, men samtidig så ønsker vi å bruke litt tid på å bevisstgjøre hver enkelt ansatt, på at de også selv har et eget ansvar for å skaffe seg informasjon der det er relevant. Det tror jeg ofte er en sånn greie som man glemmer litt, fordi man vil gjerne ha, men kanskje ikke ta.