Banner
Strategisk kommunikasjon

Når alle skal med

Da NAV startet arbeidet med å legge strategi frem mot 2030, inviterte de brukere, samarbeidspartnere og ansatte med på råd. Blant annet inviterte de 100 stykker til workshop.