Banner
Samfunnsansvar og etikk

Guide: Kommunikasjon til alle

Mangfold handler om mer enn hudfarge og bakgrunn. Kimiya Sajjadi hjelper virksomheter til å bli mer mangfoldige. Hun råder alle til å forlate komfortsonen med det samme.