Banner
Sosiale medier

Eksisterer filterbobler og ekkokammer?

Ordene filterbobler og ekkokammer blir ofte brukt i samfunnsdebatten. Men hva betyr begrepene, og beskriver de egentlig reelle samfunnsfenomener?