Banner
Samfunnsansvar og etikk

Min erfaring: Vil ta debatten

– Mange unge mennesker i Ikea er opptatt av bærekraft, inkluderende arbeidsliv og mangfold. Vi må tørre å diskutere problemstillinger internt og eksternt, mener kommunikasjonssjef Helene Løken.