Banner
KI og digital kommunikasjon

Inspirerer kommunene med podkast og webinar

Mye av Norges klimaarbeid må gjøres ute i kommunene. Men klimakunnskapen er i stadig utvikling, og erfaringsdeling blir avgjørende. Hvordan skape gode arenaer for det?