Banner
Internkommunikasjon

Hvordan kommuniserer en god mellomleder?

En viktig del av jobben til en mellomleder er å skjerme medarbeiderne fra unødvendig støy fra ledelsen. En mellomleder fungerer som paraplyholder, for å hindre forsurende regn fra oven.