Banner
Omdømme

Tillitstrøbbel

Kommunikatører opplever at de mangler tillit – særlig blant folk flest. Det viser en europeisk undersøkelse. Mange kommunikasjonsfolk synes det er vanskelig å være transparente og faktabaserte. Hvorfor er det så vanskelig?