Banner
Omdømme

Blått lys for tilliten: Slik jobber Vest politidistrikt med kommunikasjon nå

Tilliten til Vest politidistrikt fikk en alvorlig knekk etter store mediesaker som Monika-saken og om interne varslere. Å bygge opp tilliten igjen krever et bredt spekter av kommunikasjonstiltak.