Banner
Krisekommunikasjon

Risikokommunikasjon: Hva er det, og hvordan gjør du det best mulig?

Risikokommunikasjon kan hindre kriser, og bidrar til at folk kan leve gode liv i en verden full av potensielle farer. For å lykkes med risikokommunikasjon, må du ha en strategisk tilnærming, og du må kjenne ditt publikum godt. Til slutt i artikkelen får du 13 råd for å lykkes.