Banner
Internkommunikasjon

Min erfaring: Den største utfordringen

Den største kommunikasjonsutfordringen han har jobbet med. Slik karakteriserer Morten Müller-Nilssen jobben med å få de ansatte med på Vy-laget.