Banner
Omdømme

Kampen om de grønne kommunikatørene

Hvordan endrer klimakampen kommunikasjonen, og hva slags kompetanse trenger kommunikasjonsavdelingene nå?