Banner
Samfunnsansvar og etikk

Ny forskning: PR i offentlighetens tjeneste

Nå blåser en ny vind for en gammel tanke: Strategisk kommunikasjon bør tuftes på ideen om at det er offentlighetens interesse som skal dominere.