Banner
KI og digital kommunikasjon

Hvordan endrer teknologien din arbeidshverdag?

Kunstig intelligens, virtuelle assistenter, analyse av stordata. Hvordan legger ny teknologi nye premisser for kommunikasjon – og for jobben din?