Banner
Internkommunikasjon

Den perfekte lederkommunikasjonen

Norske ansatte vil ha en leder som kommuniserer tydelig og direkte. Overtalelsesevner verdsettes derimot lavt.