Banner
Språk og retorikk

Språkprofil, hva og hvordan?

Et godt språk er viktig for effektiviteten, relasjonene og omdømmet til virksomheten. Ida Seljeseth fra Retorikkbyrået viser hvordan språkprofilen kan ivareta dette.

Siste saker

Har du lest disse sakene?