Banner
Språk og retorikk

Språkprofil, hva og hvordan?

Et godt språk er viktig for effektiviteten, relasjonene og omdømmet til virksomheten. Ida Seljeseth fra Retorikkbyrået viser hvordan språkprofilen kan ivareta dette.