Banner
Strategisk kommunikasjon

Få oversikt over interessentene

Uansett om det er de ansatte, mediene, politikerne eller forbrukerne som er dine viktigste målgrupper, hjelper en interessentanalyse deg å finne talspersoner og budskap som treffer dem best mulig.