Banner
Krisekommunikasjon

Brukte terrorforsøk for å forstå virtuelle team

Ved å simulere terrorangrep mot norskekysten har Dominique Kost funnet utfordringene for team som kun kommuniserer digitalt.