Banner
Måling og evaluering

- Bedrifter glemmer å lytte

Se for deg at du de neste dagene bare skal snakke, snakke, snakke. Ikke lytte. Hvordan tror du det vil bli mottatt av omgivelsene dine?