Banner
Medierelasjoner

Få gjennomslag i media: 10 tips

Å få gjennomslag i media kan være en vanskelig jobb for mange kommunikatører. Det krever god forståelse av medielandskapet, innsikt i hvordan journalistene jobber og i hva som er en god sak. Det kan læres - her er ti tips på veien.