Banner
KI og digital kommunikasjon

Masterstipend til oppgave om kunstig intelligens

Ida Guldvog er tildelt Kommunikasjonsforeningen årlige masterstipend på 30 000 kroner. Hun vil se nærmere på hvordan kunstig intelligens påvirker bransjen vår.

Ida Guldvåg
Factbox image

VIL FORSTÅ KI: Ida Guldvog vil se nærmere på hvordan kunstig intelligens påvirker kommunikasjonsbransjen

– Oppgaven min skal gå nærmere inn på hvordan kunstig intelligens påvirker innholdsproduksjon i kommunikasjonsbransjen, og hvilke etiske problemstillinger vi kan møte ved å ta i bruk denne «nye» teknologien, forklarer Guldvog.

Hun håper oppgaven kan bidra til økt bevissthet rundt ansvarlig bruk av teknologien i arbeidshverdagen. Guldvog har selv brukt kunstig intelligens i jobbsammenheng og mener kunstig intelligens helt klart er kommet for å bli.

Jeg ønsker å se hvilke konsekvenser som kan oppstå ved bruk av kunstig intelligens.
Ida Guldvog

– Jeg har vært interessert i å forstå hvordan kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsbransjen, og om det kan føre til mer effektiv og målrettet kommunikasjon. Samtidig vet jeg jo at med de nye mulighetene kunstig intelligens gir, følger også etiske utfordringer. Jeg ønsker å se hvilke konsekvenser som kan oppstå ved bruk av kunstig intelligens, for eksempel for autentisitet, personvern og falske nyheter.

KI og digital kommunikasjon
5 ting kommunikatører bør vite om ChatGPT i 2024
Les mer

Masterstipend

  • Kommunikasjonsforeningen vil oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver om faget vårt og deler derfor ut masterstipend på 30 000 kroner årlig.
  • Kommunikasjonsstudenter på masternivå kan søke uavhengig av hvilket studiested de tilhører.
  • Foreningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer relatert til foreningens strategiske mål.
  • Funnene fra masteroppgavene som får stipend fra Kommunikasjonsforeningen, publiseres på kommunikasjon.no dersom oppgaven får en god karakter og funnene anses som relevante for medlemmene.

Gratulerer! Hva betyr stipendet for deg?

– Tusen takk, det er utrolig stas! Stipendet er helt klart en ekstra motivasjon gjennom semesteret og gir meg muligheten til å ha fullt fokus på masteroppgaven, sier Guldvog.

– Det er også en indikator på at masteroppgaven min er relevant og kan bidra med nyttig innsikt for bransjen. Jeg har også planlagt en tur til Oslo i forbindelse med datainnsamlingen, så det er utrolig fint å kunne få støtte til det.

Guldvog tar en master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU i Trondheim. Hun har fra før en bachelor i PR og kommunikasjon fra Kristiania. Guldvog har også vært tidligere leder i Kommunikasjonsforeningens studentlag i Trondheim.

Strategisk kommunikasjon
Vant masterstipend - les om resultatet
Les mer