Banner
Fredagsstafetten

– Åpenhet bør være i alles interesse

Vigdis By jobber med kommunikasjon i Stavanger kommune. Hun synes det er merkelig at et lite land som Norge ikke har etablert et lobbyregister, for lengst.

FREDAGS- STAFETTEN

Ny stafettløper hver fredag. Samme spørsmål.

Denne uken har Vigdis By, kommunikasjonsrådgiver helse, velferd/oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, mottatt pinnen fra forrige ukes løper Siren Oldeide, Vice President Internal Communication i Equinor.   

Hva skal til for å gi deg helgefølelsen?

– Å gå inn i helgen uten altfor mange planer. Har en tendens til å proppe helgene med alt mulig. Langhelg på tur gir den ultimate helgefølelsen! Nå setter vi straks kursen for Berlin og får julestemning på kjøpet!

Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Brukt riktig kan KI sikkert være en god hjelp med hensyn til innsamling av data, utarbeidelse og behandling av tekst. Oversetterfunksjoner kan nok bli særlig nyttige for oss som jobber i kommuner og trenger å få ut viktig informasjon på flere språk raskt, som under pandemien.

Ikke medlem?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

Medlemsfordeler

Trenger vi et lobbyregister i Norge?

– Ja, egentlig ganske utrolig at vi ikke har det allerede. Norge er et lite land, der det er lett å etablere personlige kontakter og pleie forbindelser. Det burde være i alles interesse med åpenhet og oversiktlighet rundt hvem som prøver å påvirke politikerne på Stortinget utenom de vanlige kanalene.

Hva kan kommunikasjonsfolk gjøre for å styrke tilliten til egen bransje?

– Kanskje prate mindre og lytte mer? Være litt ydmyke, gå til kjernen av problemet og kommunisere faktabasert. Ellers burde vi prøve å unngå standardfraser. Det er vanskelig, jeg gjør det jo selv. Men kan fortsatt ha som mål at vi prøver å si det som er mulig å si i en sak.

Fortell om en kommuikasjonjobb du er blitt imponert over i det siste? 

 – Jeg er alltid imponert over alle kommunikasjonsmedarbeiderne i små og store kommuner som jobber utrettelig med å informere og kommunisere om smått og stort. Det hender at gode kommunikasjonsjobber ikke synes; i form av negative oppslag som aldri ser dagens lys, eller potensielt negative saker som passerer som vanlige informasjonssaker uten oppstuss, fordi man har gått ut i forkant og tatt brodden av dem.

– Det hender at gode kommunikasjonsjobber ikke synes; i form av negative oppslag som aldri ser dagens lys (...).
Vigdis By

Hva er ditt beste tips for å få en sak på i mediene?

– Vi får stort sett våre nyheter/pressemeldinger i lokale medier, fordi de stort sett handler om innbyggernes hverdag. Det er stoff som mediene gjerne følger opp med egne vinklinger eller videreformidler. Hvis vi i tillegg kan tilby en case er det enda lettere å få solgt inn saker. Noen ganger kan det vært lurt å la journalistene «finne» saken selv, da blir gjerne oppslaget større. Ellers er et godt råd å opparbeide gode relasjoner til journalister. Vi er ofte bindeledd mellom journalister og fagfolk i kommunen i både kjekke og mindre kjekke saker. Vær alltid profesjonell og ikke legg personlig prestisje i sakene.

Hvem synes du vi skal intervjue neste fredag?

– Leder for innbygger- og politikerkontakt i Sola kommune Eli Ane Nedreskår. På Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner), hender det at vi samarbeider på kommunikasjonssiden. Jeg gir stafettpinnen til Eli Ane som jobber med kommunikasjon innen et bredt spekter.

Og hvilket bonusspørsmål ville du gjerne hatt?

– Hvilken bok leser du akkurat nå?

Og da svarer du?

– «Tankar efter en pandemi» av den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Jeg jobbet mye med informasjon under covid-19-pandemien og kjenner igjen mange av de dilemmaene og problemstillingene han beskriver i boken. Hva skal vi gå ut med av informasjon og når? Hvem skal uttale seg? Hvordan når vi ut til alle? Der, som her, forholdt for eksempel minoritetsspråklige seg helst til informasjon fra hjemlandet formidlet i sosiale medier. Det er også interessant å lese om hvordan pandemien ble politisk i Danmark og Norge, mens det i Sverige var Folkehelsemyndigheten, altså fagfolkene, som tok beslutningene.

VIGDIS BY

  • Kommunikasjonsrådgiver helse og velferd/oppvekst og utdanning i Stavanger kommune
  • Tidligere erfaring: Har jobbet i flere lokalaviser, vært programsekretær i NRK Sør-Trøndelag og konstituert redaktør i Sandnesposten.
  • Utdannelse: Historie og nordisk ved NTNU, Journalistutdanning i England, PR-ledelse og strategisk kommunikasjon ved BI.


Siste saker

Har du lest disse?