Video

Strategisk kommunikasjon

Elin Vigrestad: Banksjefer på Facebook – kommunikasjonsverktøy og kulturdriver

På Høstseminaret i 2017 viste Elin hvordan Workplace by Facebook har blitt et kraftfullt kommunikasjonsverktøy og en kulturdriver i DNB. Hun forteller hvordan Workplace er blitt en suksess, men reflekterer også over dilemmaene algoritmestyrt kommunikasjon byr på i organisasjonsutvikling og ledelse. Elin er direktør for internkommunikasjon i DNB.