Video

Internkommunikasjon

Linda Nilsen Methi: Internkommunikasjon som endrer

KLP har gjennom prosjektet «Redd Kåre» gjort interne endringer som har skapt resultater eksternt. Den nye internkulturen har gitt markant bedre kundekommunikasjon og resultatet er at henvendelsene til kundesenteret er redusert til et minimum. Linda er kommunikasjonsdirektør i KLP. Foredraget er fra Kommunikasjonsdagen i 2016.