Video

Språk og retorikk

Lost in translation; viktigheten av mangfold

Selv mellom to tilsynelatende like land, Norge og Storbritannia, finnes mange sosiale og kulturelle nyanser, som påvirker måten vi kommuniserer med hverandre på. Å oppdage disse ulikhetene kan være vanskelig, men å unngå de kan være ødeleggende. Virksomheter som opererer i Storbritannia har ofte mye større fokus på mangfold i sin kommunikasjon og hvordan de ønsker å fremstå ovenfor målgruppen enn sine norske motparter. På Kommunikasjonsdagen 2020 snakket Harriet Gridley om hvordan det var å sette opp det britiske kontoret til det norske selskapet No Isolation.