Video

Krisekommunikasjon

Hvordan kommunisere når hele båten er i bevegelse?

Foredragsholder: Sarah C. J. Willand, TV 2. Hvordan kommuniserer TV 2 når hele båten er i bevegelse, når forretningsmodeller snus på hodet, når kompetanse må jages, krisene treffer og usikkerheten gjør at ansatte søker trygghet? I TV 2 har de valgt å samle HR og kommunikasjon under én direktør. De mener det er både helt riktig og nesten umulig. Willand forteller om internkommunikasjon, mediehåndtering og krisekommunikasjon.