Video

Samfunnsansvar og etikk

Fordypning: Personvern for kommunikatører

Foredragsholder: Vebjørn Søndersrød, Advokatfirma Ræder Er du usikker på personvernreglene? I denne fordypningen går vi nærmere inn på hva kommunikatører bør vite om personvern. Hvilke regler gjelder for bruk av personbilder i bedriftskommunikasjon, i nyhetssaker eller i markedsføring? Hva med deling i sosiale medier? Kan kommunikasjonsavdelingen offentliggjøre andre opplysninger om ansatte? Advokat Vebjørn Søndersrød går gjennom de viktigste tingene du som kommunikatør bør være klar over og svarer på alle spørsmål fra salen.

Fagdag om digitalisering 2018

Medlem

Ola Helland: Tall uten tull - måling av ord og kommunikasjon i Lyse

Ola Helland forteller hvordan Lyse måler kampanjer og viser konkrete eksempler av tekstendringer som har gitt en målbar endring i opplevelsen av en tjeneste. Som ansvarlig for brukeropplevelse i konsernet Lyse har han utarbeidet arbeidsmetoden som Lyse nå innfører for å være datadrevet i all sin kommunikasjon mot kundene. Lyse er opptatt av at synsing er tull, så se opp for tall uten tull!

Medlem

Anne-Berit Herstad: Hva kan digitalisering bety for kommunikasjonsfolk?

Kommunikatørenes største utfordring i det digitale skiftet, vil være vår evne til å tilpasse oss endringene i virksomhetene og i samfunnet. Anne-Berit snakker om muligheter, utfordringer og de mange ukjente faktorene vi står overfor. Anne-Berit Herstad er sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen, og jobber som seksjonssjef for samfunnskontakt i NAV.

Medlem

Fredrik Marcus: Stemmestyring: alt du vil vite, men ikke tør å spørre om

I hvilke situasjoner og sammenhenger fungerer stemmestyring best? Fredrik Marcus, Creative Director i Creuna, viser spennende case og forteller hvorfor stemmestyring blir viktig fremover. I tillegg viser han hvordan du og din virksomhet bør tenke hvis dere vurderer å ta i bruk kunstig tale.