Video

Teknologi og digital kommunikasjon

Faglig frokost: Retningslinjer for bruk av KI i kommunikasjon

Kan vi bruke kunstig intelligens helt ukritisk? Hvor går grensene og hvem skal ha ansvar for reguleringen når KI gjennomsyrer all datateknologi? Hvilken rolle bør kommunikasjonsavdelingen ta? Sammen med programleder Anne-Lise Mørch von der Fehr vil Ellen Strålberg fra Teknologirådet, og Eirin Larsen fra Dagens Næringsliv, diskutere hva slags KI-regulering vi kan forvente fra EU og norske myndigheter, hva vi må ta ansvar for i egen virksomhet, og hvor grensene bør gå.