Video

KI og digital kommunikasjon

Faglig frokost: KI og framtiden i komfaget

Stadig flere bruker allerede kunstig intelligens i jobben. Hvilken betydning får den nye teknologien for framtida i kommunikasjonsfaget? Teknologien utvikler seg raskt, og vi må passe oss fra å gå i fallgruvene. Men hvilke fallgruver er de vi skal passe oss for, og hvor er de? Og hva skjer med språket vårt om vi stoler for blindt på generative språkmodeller?

Faglig frokost

Vi gir deg kunnskapen du trenger!

Aktuelle gjester og relevante temaer. Vi diskuterer fag og du får alltid muligheten til å stille spørsmål.

Faglig frokost er gratis, og en del av medlemskapet i Kommunikasjonsforeningen.

Se tidligere sendinger

Medlem

Faglig frokost: Måling og effekt

Under Kommunikasjonsdagen i april i år fikk vi høre mye om viktigheten av å jobbe strategisk med kommunikasjon. For å kunne oppnå det, må vi vite hvor vi er og hvor vi skal, og vi må kunne måle effekten av det vi allerede kommuniserer og eventuelle endringer vi gjør.

Medlem

Faglig frokost: Strategisk kommunikasjon

Gry Rohde Nordhus, seniorrådgiver i Apeland AS, og Svein Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør i TEKNA og styreleder i Kommunikasjonsforeningen, er gjester i denne utgaven av Faglig Frokost. Sammen med programleder Anne-Lise Mørch von der Fehr, nøster de opp i hvordan vi kan løfte blikket fra det operative til det strategiske og bruke kommunikasjon til å nå virksomhetens strategiske mål.

Medlem

Faglig fokost: Klarspråk

Espen Sunde, avdelingsdirektør for språk og innhold i NAV, og Ellen Jahren, partner og språkrådgiver i Totaltekst AS, er gjester i Faglig frokost. Sammen med programleder Anne-Lise Mørch von der Fehr nøster de opp i hva klarspråk egentlig er, hvorfor det er viktig å jobbe med klarspråk, og hvordan man kan gjøre det.

Medlem

Faglig frokost – den vanskelige åpenheten

Kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, og kommunikasjonsdirektør i Statkraft, Claus Sonberg, er gjester i årets første faglige frokost og tema er utfordringer knyttet til åpenhet. Åpenhet er viktig i et velfungerende samfunn. Den skaper tillit. Samtidig er ikke åpenheten alltid like enkel. Hvordan jobber man med åpenhet når virksomhetenes næringer skaper mye engasjement og sterke følelser i befolkningen? Kan og bør kommersielle og statlige aktører delta i den politiske debatten om sine forretningsområder?

Medlem

Faglig frokost: Internkommunikasjon

Internkommunikasjon kan være nøkkelen til et godt og effektivt arbeidsmiljø, men også en driver for kulturbygging, trivsel og samhold blant kolleger. Hvordan bygge den kulturen vi ønsker oss? Hva oppnår vi med spesielle anledninger som julemarkeringer, interne kampanjer og feiringer? Og hva må vi huske på hver dag hele året? Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Meilegård Arnesen fra OBOS og senior kommunikasjonsrådgiver Marit Dorothea Bjørnstad fra Bufdir har begge lang erfaring med internkommunikasjon fra flere virksomheter. Sammen med programleder Anne-Lise Mørch von der Fehr forsøker de å finne nøkkelen til god internkommunikasjon.

Medlem

Faglig frokost: Er du klar for en krise?

Når en krise inntreffer, er god kommunikasjon helt essensielt. Vi må kommunisere godt og effektivt internt, og vi må kommunisere tydelig og tillitsvekkende eksternt. Men hva skal til for å oppnå dette? Og ikke minst - hva blir konsekvensene når vi trår feil? Kristine Meek er partner i Sannum og Bergestuen og har erfaring fra krisehåndtering i både næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig virksomhet. Rune Mørck Wergeland er partner i Wergeland Apenes strategi og kommunikasjon. Han har også erfaring med krisekommunikasjon fra både inn- og utland i offentlig og privat sektor, og har blant annet vært kriseansvarlig i NRK.