Video

Internkommunikasjon

Klavs Valskov: Verdensledende internkommunikasjon i Maersk

Klavs er tidligere kommunikasjonsdirektør i Maersk, et globalt shippingselskap med utspring i Danmark. I 2008 måtte selskapet nedbemanne, kundene var misfornøyde og de tapte penger. Omstilling var nødvendig og det måtte skje raskt. I løpet av ett år tjente firmaet penger igjen og budsjettet og menneskene som jobbet med kommunikasjon var doblet. Foredraget er fra Høstseminaret 2015.