Banner
PR-PRAT

Bare én ide

Forskning viser at folk får med seg lite av det som sies. Å begrense seg til å ha bare ett poeng kan være en svært smart strategi.

Skrevet av:

Mina Gerhardsen. Forfatter av bøkene "Å lykkes med taler" og "Å lykkes med media". Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fast blogger på PR-prat.

Det er et kjent sitat fra dramatikeren George Bernard Shaw om at en av de vanligste misforståelsene er at kommunikasjon faktisk har foregått. Men kommunikasjon er noe som skjer mellom mennesker. Uten mottaker, er det ikke kommunikasjon selv om noe er sagt. Det er her veldig mange møter utfordringen der innhold og budskap er skrevet eller uttalt, men ikke registrert av den som var planlagt som mottaker. Vi har lite å stille opp med mot en hjerne som sorterer hardt unna i mengden av ord og inntrykk. Det vi kan gjøre for å øke sjansen for å lykkes, er å legge alt i en pott. Altså for å være tydelig nok til å nå gjennom. En strategi for dette er å følge «en ide»-regelen, eller «One Idea Rule».

Ett enkelt konsept

Dette er et enkelt konsept som handler om å spisse teksten eller talen til å bli klar og presis. I en vellykket tekst skal du med denne kjøreregelen kun ha med en eneste ide. Denne skal speiles gjennom det hele. Det betyr at ideen din skal synes i tittel, i underoverskrifter og i setningene. Variasjon underveis er selvsagt nødvendig, ellers blir det fryktelig kjedelig. Og kjedelig har aldri vært spesielt effektivt som kommunikasjonsvirkemiddel. Tanken bak er at det hele skal henge sammen og bygges opp til et stort hovedpoeng. Hver setning og hvert eksempel skal forsterke det ene poenget du har valgt deg ut.

Det hjelper ikke å ha sagt mye du synes var viktig, om det ikke fester seg og kan bidra til forståelse, endring og handling.

For oss med mye på hjertet er dette en krevende, men spennende øvelse. Klarer vi kunsten å begrense oss? Her bør målet være en sterk motivasjon. Det hjelper ikke å ha sagt mye du synes var viktig, om det ikke fester seg og kan bidra til forståelse, endring og handling. Da er vi fort en del av den store misforståelsen Shaw snakker om, nemlig at kommunikasjon har funnet sted, mens det egentlig var en enveis-affære uten mottakere.

Nødvendig iderydding

Om vi skal klare å holde oss på sporet om bare en ide, må det ofte ryddes. På blokka til den kreative skribenten eller taleskriveren står det gjerne mange stikkord. Men her er det skriveversjonen som gjelder og ikke Marie Kondos ryddemetode. Altså ikke Kondos visdom for rydding om å beholde ting som gjør deg glad (eller «speaks to your heart»), men å rydde bort alt som ikke støtter opp om denne ene ideen.

Språk og retorikk
- Skriv for øret, ikke for øyet
Les mer

I denne teksten hadde jeg for eksempel lyst til å skrive mer om et tema som interesserer meg, nemlig all støyen som er mellom oss og mottaker. Men det er altså utenfor rammen for hva man kan tillate seg når ideen er å skrive om kun en ide, og mitt tema i denne bloggen er nettopp denne strenge skrivemodellen. Her skal alt henge sammen og støtte opp om hovedpoenget.

Hjelp fra «Twittertesten»

I taleskriving snakkes det om «twittertesten»: Hva er det du vil at folk skal twitre om etter å ha hørt på deg? Hvilket poeng skal leser eller lytter twitre om etter å ha hørt deg snakke eller ha lest teksten din? Hensikten med denne er å finne det klare budskapet og identifisere målet for talen, nemlig hva som skal sitte igjen etterpå.

Å oppsummere det som er det viktigste innenfor det begrensede antall tegn Twitter gir rom for, er en nyttig øvelse.

Å oppsummere det som er det viktigste innenfor det begrensede antall tegn Twitter gir rom for, er en nyttig øvelse. Gitt innsikten om at de fleste bare husker om lag 10 prosent av det som blir sagt i et foredrag, er det sentralt å få dette tydelig nok.

Regel for de avanserte

Om «twittertesten» er nybegynnertrikset, kan «en-ide-regelen» sees på som neste trinn for å bli en mer avansert formidler. Det er krevende å holde seg til bare et poeng. Samtidig er det en veldig interessant øvelse. Den strammer opp hele skriveprosessen. Her kreves det struktur og disiplin. Her kan det være lurt å jobbe med en disposisjon før igangsetting, nettopp fordi det gir en kraftfull synliggjøring av om tråden holder gjennom det hele, eller om den ryker og må skjøtes. Belønningen for innsatsen ligger i resultatet om et poeng som faktisk når fram og sitter. Det baner vei for at kommunikasjon faktisk skjer.  

Utfordringen med å skrive en hel tekst om bare en ting er at det kan kjennes som om vi går tomme for poeng eller risikerer å gjenta noe. Slik er jo dette også en del av leksjonen innen både tale-og skrivekunst: Å kunne gi seg i tide.


Relaterte innlegg

Her kan du lese andre innlegg av samme forfatter.