Banner

Strategi og vedtekter

Grunnlaget for foreningens arbeid

Kommunikasjonsforeningens daglige arbeid utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Kommunikasjonsforeningens strategi 2021-2023:

Visjon: Vi skal samle Kommunikasjons-Norge

Hva skal vi oppnå?

  • Åpenhet og demokrati
  • Kompetanse og profesjonalitet
  • Møteplasser og rekruttering

Hvordan skal vi oppnå det?

  • Delta i samfunnsdebatten
  • Formidle verdien av kommunikasjonsarbeid
  • Fremme etisk bevissthet
  • Utvikle attraktive kompetansetilbud
  • Dele kunnskap og være aktuelle
  • Bygge nettverk og faglige fora