Banner

Strategi og vedtekter

Grunnlaget for foreningens arbeid

Kommunikasjonsforeningens daglige arbeid utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Strategi

Kommunikasjonsforeningens strategi 2019-2021:

Visjon: Vi skal samle Kommunikasjons-Norge

Strategi 2019-2021

Verdier: Fremtidsrettet, inspirerende og kompetent