Banner

Strategi og vedtekter

Grunnlaget for foreningens arbeid

Kommunikasjonsforeningens daglige arbeid utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Kommunikasjonsforeningens strategi 2023-2025:

Visjon: Vi skal samle Kommunikasjons-Norge

Strategi 2023 - 2025: Vekst, fag og engasjement!

  • Vekst i student, næringsliv og byrå
  • Utvikle en tydelig samfunnsstemme lokalt og nasjonalt
  • Styrke frivillighet og aktivitet i alle lokallag
  • Utvikle faglig attraktivt tilbud lokalt og nasjonalt
  • Tilby eksterne medlemsgoder