Banner

Viktigheten av en mangfoldig bransje

– Bransjen skal være et sted der hele samfunnet er representert. Vi snakker med og til et mangfoldig samfunn, og det må vi gjenspeile, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Visjon: En mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert. 

Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer. 

Vi, Kreativt Forum, Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen, representerer ulike medlemsorganisasjoner og tiltakene vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.  

Guider og verktøy

Bransjeforeningene samarbeider med erfarne mangfoldsrådgivere for å utvikle guider og sjekklister som kan hjelpe dere med mangfold i bedriften.

Samfunnsansvar og etikk

Guide for rekrutteringsstrategi

Les Mer
Strategisk kommunikasjon

Guide: Mangfoldsstrategi

Les Mer