Kommunikasjonsforeningens historie

 

Historie

Kommunikasjonsforeningen er et resultat av sammenslåingen av Informasjonsforeningen og Forum for Offentlig Informasjon (FOI) i november 1999. Her kan du lese en oppsummering av foreningens historie.
Banner

1949: Starten

Det Norske Public Relations forening stiftes. Klubbens første formann er Hans Olav (bildet), leder for Utenriksdepartementets pressetjeneste. Klubben har kun ti medlemmer. Ti år senere er tallet 43. Alfhild Hovdan, daværende turistsjef i Oslo, er det eneste kvinnelige medlemmet, hun var med fra starten. Etter 20 år har foreningen 140 medlemmer og oppretter lokallag i Bergen. I 1972 endrer foreningen navn til Norsk Public Relations forening. Henrich Nissen-Lie, formann fra 1970 til 1973, var pådriver for et bedre kurs- og utdanningstilbud i faget. Han grunnla også Høstseminaret.

Banner

1975: Offentlig organisering

Informatører i offentlig sektor har et sterkt behov for en egen interesseorganisasjon. Forum for Offentlig Informasjon (FOI) blir opprettet på grunn av et behov for faglig samling, uklare retningslinjer for informasjonsarbeidet, dårlig koordinering, samt manglende tilbud om spesialutdanning i kommunikasjon og informasjon.

Banner

1982: Informasjonsforeningen

Norsk Public Relations forening slår seg sammen med Norske Bedriftavisers Redaktørforening og blir til Norsk Forening for Informasjon og Samfunnskontakt, også kalt Informasjonsforeningen. Sju år senere feirer de 40-års jubileum og har over 700 medlemmer.

Banner

2000: Kommunikasjonsforeningen dannes

FOI og Informasjonsforeningen blir slått sammen. Den nye foreningen får navnet Norsk Kommunikasjonsforening, men blir ofte kalt Kommunikasjonsforeningen. Beslutningen tas i 1999, men foreningen trer i kraft fra 1. januar 2000. Foreningen har 2300 medlemmer, og nå er det flere kvinner enn menn. Første valgte leder er Hans Wilhelm Gullestad (bildet). Foreningen har 11 lokallag som dekker alle landets fylker.

Banner

2009: Jubileum

Norsk PR-bransje fyller 60 år, og Kommunikasjonsforeningen feirer 10-års jubileum. Thomas Skjennald (bildet) er daglig leder. I 2008 hadde foreningen 3000 medlemmer – i 2011 passerer medlemstallet 4000. Det er flest kvinner, og de fleste jobber i privat sektor. I 2014 snur dette, og foreningen har siden hatt flere medlemmer fra offentlig enn privat sektor.