Share

Vi trenger en dyktig kommunikasjonsrådgiver. Kanskje det er deg?

Skatteetaten
Oslo

Søknadsfrist:
20. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Ina Porsholt Jensen
seksjonssjef
915 24 744

Vi ser etter deg som har bred erfaring fra kommunikasjonsfaget og kan håndtere oppgaver med en strategisk og helhetlig forståelse. 
 
Du får en viktig rolle i divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, og får jobbe med dagsaktuelle og samfunnsviktige temaer – med et godt kommunikasjonsmiljø i ryggen.
 
Vårt kommunikasjonsarbeid skal støtte opp om Skatteetatens samfunnsoppdrag. Kommunikasjonen skal kjennetegnes av at den er åpen, ansvarlig og inkluderende, og at den er forståelig og har effekt.
 
I divisjon informasjonsforvaltning er vi rundt 400 engasjerte medarbeidere fordelt på tre avdelinger og fire staber. Vi håndterer Folkeregisteret og en rekke andre samfunnskritiske registre og ordninger. Vår kjerneoppgave er å hente inn og forvalte store mengder data som Skatteetaten trenger. Vi deler også data som andre i samfunnet kan gjenbruke.
 
Skatteetaten er i stadig utvikling, og vi har som ambisjon å bli mer datadrevet og jobbe mer produktorientert. Du må derfor trives med å jobbe i en kompleks virksomhet med stor endringstakt. 


Hva går jobben ut på?

 • Du får bruk for mange disipliner innenfor kommunikasjonsfaget. Du vil både håndtere mediehenvendelser som kommer til divisjonen og utvikle budskap som ledere og andre kan bruke i pressemeldinger, på konferanser og i sosiale medier.
 • Du vil jobbe tett med fagmiljøene i divisjonen, og planlegge, utvikle og gjennomføre strategiske kommunikasjonstiltak. 
 • Dine oppgaver vil også være knyttet til hvordan vi kommuniserer med brukerne våre, endringskommunikasjon og det å gi kommunikasjonsfaglige råd for å få endring og utvikling til å skje.
 • Du blir en del av divisjonens kommunikasjonsstab, og rapporterer til kommunikasjonsleder i divisjonen.  

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

Vi ser etter deg som har mastergrad eller tilsvarende innen f.eks. samfunnsfag, journalistikk, medievitenskap eller lignende. For særlig kvalifiserte kandidater kan bachelor være tilstrekkelig. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT/HK-dir. 

Du må ha erfaring med både operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid og kunne dokumentere at du har jobbet med å:

 • være rådgiver for en leder eller ledergruppe
 • bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel
 • lage kommunikasjonsplaner og dra prosesser
 • håndtere mediehenvendelser og skrive ulike tekster til media
 • utvikle og formulere budskap for ledere
 • formidle innhold til brukerne i klarspråk

Det er viktig at du har meget god fremstillingsevne på norsk, med et tydelig og godt språk, og er meget god til å formulere budskap og skrive tekster.  
 
Det er også en fordel om du har:

 • innsikt i og forståelse for statsforvaltningen
 • erfaring fra offentlig virksomhet eller annen større virksomhet
 • erfaring med endringskommunikasjon 
 • erfaring med å måle effekt av kommunikasjonstiltak

Hva ser vi etter hos deg?

Riktige personlige egenskaper vil være viktig for å fylle rollen. Vi vil legge vekt på at du er strategisk og evner å se helheten i kommunikasjonsarbeidet. Du må også kunne snu deg raskt rundt og være fleksibel når situasjonen krever det.  Rollen krever at du er god til å samarbeide, er initiativrik, og har stor gjennomføringskraft.


Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorrådgiver med en årslønn mellom 700 000 og 850 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. 

 

Verdt å merke seg før du søker


Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gitt evnetest mellom 1. og 2. gangs intervju i denne prosessen, og at man vil be om eksempler på publiserte tekster.


Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 


Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no
 

Illustrasjonsbilde: Skatteetaten