Share

Brenner du for internkommunikasjon og endringskommunikasjon?

NAV
Oslo

Søknadsfrist:
12. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Gry Hansen
Avdelingsdirektør
47 23 27 07
gry.bovard.hansen@nav.no
 

Stine Olsen
Direktør for NAV Arbeid og ytelser
41 43 22 18
stine.olsen3@nav.no

Har du stor interesse for og solid kompetanse innen internkommunikasjon? Ser du endringskommunikasjon som avgjørende i lederutvikling? Da kan dette være stillingen for deg.

NAV Arbeid og ytelser forvalter ytelser som representerer mer enn 200 milliarder kroner over statsbudsjettet, og fatter rundt 4,5 millioner vedtak hvert år.

Vi består av 11 enheter med rundt 1700 ansatte som har ansvaret for saksbehandlingen av de store ytelsene arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger og uføretrygd. I tillegg har vi ansvaret for enslig forsørger, ventelønn, lønnsgaranti, grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler og barn/nærståendes sykdom.

Enhetene er organisert under en styringsenhet som har fysisk arbeidsplass på C.J. Hambros Plass 2 sentralt i Oslo, og denne stillingen vil tilhøre her.

Hele NAV, og også vi NAV Arbeid og ytelser, står foran store endringer i tiden fremover. Endringene skjer både som følge av sentrale tiltak, og som følge av interne forbedringer og satsinger. På bakgrunn av dette ønsker vi nå å ansette en trygg, erfaren kommunikasjonsrådgiver som vil få en sentral rolle i endringsarbeidet.

Hvis dette er deg, vil du blant annet få ansvar for å videreutvikle og koordinere arbeidet med internkommunikasjon og endringskommunikasjon i NAV Arbeid og Ytelser. Du vil også bli en del av et stort kommunikasjonsmiljø som møtes jevnlig i regi av kommunikasjonsavdelingen i direktoratet.


Arbeidsoppgaver

I tett samarbeid med direktøren, ledergruppen og flere ressurser i styringsenheten vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Følge opp og gjennomføre en systematisk plan for internkommunikasjon, inkludert å etablere og iverksette en intern kanalplan for samhandling
 • Utarbeide presentasjoner, innlegg, taler og budskap til intern og ekstern bruk for direktør/ledelsen i styringsenheten
 • Utarbeide og følge opp lederverktøy for endringskommunikasjon og endringsledelse
 • Trene ledere i endringskommunikasjon/endringsledelse
 • Koordinere samarbeid på fagfeltet på tvers av linjer/nivåer og direktoratet

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Fortrinnsvis master eller annen høyere utdanning innenfor kommunikasjon/ledelse eller andre relevante fagområder. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra å jobbe systematisk med internkommunikasjon i organisasjoner, da gjerne med erfaring fra offentlig virksomhet
 • Faglig autoritet og oppnådde resultater innenfor internkommunikasjon
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring fra å jobbe tett med ledere for å styrke endringskommunikasjon og endringsledelse
 • Bred samfunnsforståelse

Personlige egenskaper

 • Trygg og med faglig autoritet
 • Rask og effektiv med god kvalitet i kommunikasjonsarbeidet
 • Resultatorientert
 • Omstillingsdyktig

Vi tilbyr

NAV Arbeid og ytelser ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av bakgrunn. Vi sørger for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Lønn er etter statens regulativ i ltr. 66 til 77 (kr. 646 000–796 600) som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Nav Arbeid og ytelser tilbyr spennende og krevende oppgaver i et arbeidsmiljø preget av dyktige og engasjerte medarbeidere. I tillegg har vi blant annet:

 • Hybrid arbeidshverdag med mulighet for noe hjemmekontor
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning med kjernetid mellom 09:00 og 14:30


Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Illustrasjon: NAV