Share

Gjør en forskjell: Bli vår nye kommunikasjonssjef!

Bufetat, region Midt-Norge
Trondheim

Søknadsfrist:
09. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Anders Sunde
Regiondirektør, region Midt-Norge
48 88 73 44
 

Roger Høyem
Seniorrådgiver kommunikasjon
97 03 85 81

Bli leder for kommunikasjonsavdelingen hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region Midt-Norge

Vi søker deg som liker å jobbe kommunikasjonsfaglig bredt, og som motiveres av vårt samfunnsoppdrag om å bidra til et bedre liv for barn, unge og familier. Har du i tillegg et strategisk hode og skarpt kommunikasjonsblikk? Da kan stillingen som kommunikasjonssjef i Bufetat, region Midt-Norge være midt i blinken for deg!

Som kommunikasjonssjef vil du lede regionens kommunikasjonsavdeling. Vi er i dag tre dyktige rådgivere som besitter sterk faglig kompetanse, og er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle denne. Avdelingen jobber med et bredt spenn av kommunikasjonsoppgaver, både strategisk og operativt. I en travel hverdag verdsetter vi en leder som viser tillit til sine medarbeidere, og som ser verdien av tett samarbeid og faglige diskusjoner. Kommunikasjonssjefen blir en del av et sterkt nasjonalt fagmiljø, bestående av kommunikasjonskollegaer i de andre regionene og i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kommunikasjonssjefen er fast medlem av regionens ledergruppe, og rapporterer direkte til regiondirektøren. Du vil sammen med din avdeling ha et særlig ansvar for å identifisere og ivareta regionens kommunikasjonsbehov, som et viktig ledd for å nå regionens mål og leveranser.  

Hos oss får du løse spennende og utfordrende oppgaver, påvirke egen stilling og jobbe med et betydningsfullt samfunnsoppdrag.

Er du klar for å ta utfordringen? Søk nå og bli vår nye kommunikasjonssjef!


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til kommunikasjonsavdelingen strekker seg fra medie- og pressehåndtering, strategisk planlegging, sosiale medier og markedsaktiviteter, til kommunikasjonsrådgivning for alle våre tjenester. Som kommunikasjonssjef vil du jobbe operativt og strategisk innen disse områdene. 

I tillegg vil arbeidshverdagen din bestå av følgende:

 • Personal- og budsjettansvar
 • Utvikling og koordinering av regionens strategiske og operative kommunikasjonsarbeid, samt være ansvarlig for planer knyttet til dette arbeidet
 • Kommunikasjonsfaglig støtte og rådgivning til regiondirektøren, ledergruppen og våre enhetsledere 
 • Intern- og ekstern kommunikasjon, herunder proaktivt mediearbeid og -håndtering

Du vil få en bred kontaktflate og skal sørge for godt samarbeid, både internt i seksjonen og regionen, med direktoratet, samt de andre regionene og med eksterne samarbeidspartnere.


Kvalifikasjoner

For å lykkes som vår kommunikasjonsleder må du ha

 • Minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet, som gjennomført bachelorgrad eller 180 studiepoeng innen en relevant kommunikasjonsfaglig retning. Unntaksvis kan andre tre-årige utdanninger også bli vurdert, i kombinasjon med lang og relevant erfaring
 • Solid erfaring fra både operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid, herunder koordinering av kommunikasjonsaktiviteter i tråd med overordnede strategiske målsettinger
 • Erfaring med mediehåndtering og krisekommunikasjon
 • Erfaring med strategisk kommunikasjonsplanlegging
 • Kompetanse innen strategisk kommunikasjonsrådgivning for ledere
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en fordel om du også har

 • Master-/videreutdanning innen kommunikasjonsfaglig retning, eller administrasjon og ledelse
 • Relevant ledererfaring fra en større virksomhet, fortrinnsvis med personalansvar
 • Erfaring med prosessledelse
 • Erfaring og kompetanse innen klarspråk
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og samhandling.

Personlige egenskaper

Kommunikasjonsavdelingen er en selvgående gjeng, med stor faglig bredde. De er gode på å dele av sin kunnskap og erfaringer, både internt og eksternt, noe som er viktig for regionens og etatens strategiske arbeid på flere ulike områder. Derfor ser vi etter en leder som er

 • Sterk på å delegere og gi tillit, samtidig som du sikrer kvalitet og kontinuitet på leveransene
 • God på å prioritere mellom operative og strategiske oppgaver i en tidvis hektisk arbeidshverdag
 • Tilgjengelig og tydelig, både som leder og i kommunikasjonen utad, spesielt i stressende situasjoner
 • Nysgjerrig og lyttende på menneskene rundt, og god på å benytte kunnskapen og kompetansen som finnes i etaten

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Dette vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1057 Informasjonssjef, med lønn fra p.t.  kr 821 100 - kr. 919 200 pr. år (ltr. 78-82). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby følgende

 • En spennende og givende jobb i et trivelig og faglig sterkt kommunikasjonsmiljø
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Godt tverrfaglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen
 • Sosiale initiativ sammen med gode kollegaer
 • Mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning.

 

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til kommunikasjonsavdelingen, region Midt-Norge.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.


Søk på stillingen her


Om arbeidsgiver

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Illustrasjonsbilde: Bufetat