Banner

Bli en strategisk ressurs for toppledelsen!

Onsdag 12. juni - Torsdag 23. jan.
Schweigaards gate 15 B, 0191 Oslo
Pris: 38999 (medlem) , 40999 (ikke-medlem)

Gry Rhode Nordhus
Factbox image

 

Kommunikasjonsforeningen og Apeland inviterer til et halvårlig utviklingsprogram for deg som vil bli en essensiell strategisk ressurs i din virksomhet.

Dette kompetanseprogrammet strekker seg over fire samlinger fra juni 2024 til januar 2025, med individuell oppfølging mellom samlingene.

Programmet passer for deg som allerede er en dyktig rådgiver, og vil bli en strategisk partner for toppledelsen.

Du vil lære hvordan du kan bidra til å sette agendaen i virksomheten og sikre at dere bruker kommunikasjon som et strategisk verktøy til å nå deres mål.

Temaer

Virksomhetsforståelse: Du får perspektiver fra ulike lederfunksjoner og blir bedre kjent med de viktigste styringsparameterne for en virksomhet.

Samfunnsforståelse: Du lærer hvordan du kan holde deg oppdatert om trender, utvikling og politikk i et virksomhetsperspektiv.

Strategisk tenkning: Du får utvikle dine analytiske ferdigheter til å se bredere problemstillinger og konsekvenser og presentere ideer med overbevisende argumenter.

Politikk og taktikk: Du lærer om politiske og taktiske ferdigheter som gjør det enklere å navigere i virksomheter med ulik kultur og samarbeidsform.

Tilgang til informasjon: Hvordan kan du sikre deg tilgang på informasjon tidlig nok til å være med å påvirke utfallet av beslutninger?

Gjennomslag for egne synspunkter: Du lærer bevissthet rundt egen tenkning, hvordan du bedre forstår andre, og hvordan du kan kommunisere dine tanker slik at de oppleves overbevisende for andre.

Tillitsfulle relasjoner: Lær hvordan tillitsfulle relasjoner bygges gjennom troverdighet, pålitelighet og fortrolighet – og rives ned av selvopptatthet.

Format

 • Utviklingsprogram over et halvt år, med fire heldagssamlinger.
  • 12. juni 2024
  • 5. september 2024
  • 13. november 2024
  • 23. januar 2025
 • Et utvalg foredragsholdere som er eksperter innen sine områder.
 • Personlig oppfølging underveis i programmet.
 • Et nettverk å sparre med om sentrale problemstillinger.

Kurset ledes av kommunikasjonsrådgiverne Gry Rohde Nordhus og Rolf Gjertviksten fra Apeland.

Pris medlemmer
38999
Pris Ikke-Medlemmer
40999