Banner
Fredagsstafetten

Stå støtt når det stormer

Ingvild Straume, kommunikasjonsdirektør på OsloMet, mener Norge burde være et foregangsland på lobbyregister for å hegne om grunnleggende verdier i samfunnet, som demokrati.

Fredagsstafetten

Ny stafettløper hver fredag. Samme spørsmål.

Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm Kommune, ga stafettpinnen videre til Ingvild Straume, kommunikasjonsdirektør på OsloMet. 

Hva skal til for å gi deg helgefølelsen? 

– Helgefølelsen finner jeg på hytta dypt inni Østfolds skoger. En halv meter snø, -10 grader både ute og inne og fyr i peisen. Da kan roen senke seg. 

Hvis vi også kan bidra til sosial innovasjon ved etisk bruk av KI, så ville det kunne skape en ekstra verdi i jobbene våre framover.
Ingvild Straume

Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover? 

– Jeg tror at det neste som møter oss innenfor kunstig intelligens er skreddersydde KI-assistenter som de store teknologiselskapene nå holder på å rulle ut. Vi vil både kunne tilpasse disse til arbeidsprosessene våre og til brukerne. Når de store språkmodellene blir trent på mer mangfoldige data, vil de bli mer relevante og sosialt bærekraftige. Vi har likevel mange etiske problemstillinger vi ikke har svaret på ennå, og her heier jeg på at vi jobber i fellesskap på tvers av kommunikasjonsmiljøene i Norge for å både utvikle gode praksiser og retningslinjer. Hvis vi også kan bidra til sosial innovasjon ved etisk bruk av KI, så ville det kunne skape en ekstra verdi i jobbene våre framover. 

Trenger vi et lobbyregister i Norge? 

 – Ja! Vi så nylig i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin innbyggerundersøkelse for 2024 at tilliten til regjeringen og Stortinget har gått ned de siste åra. Det er en utvikling vi må snu. Offentligheten bør ha større innsyn i påvirkningsarbeid enn den har i dag, med oversikt over hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger og når det skjer. EU har et lobbyregister, og Norge burde være et foregangsland på dette området for å hegne om grunnleggende verdier som tillit i samfunnet, demokrati og åpenhet.

Vi må fortelle ekte historier, bruke klarspråk og tydeliggjøre hvorfor vi forteller historien. Åpenhet og ærlighet er første bud.
Ingvild Straume

Hva kan kommunikasjonsfolk gjøre for å styrke tilliten til egen bransje? 

– Vi må fortelle ekte historier, bruke klarspråk og tydeliggjøre hvorfor vi forteller historien. Åpenhet og ærlighet er første bud. Vi må også være ute og møte folk, slik at de opplever at det vi ønsker er å fortelle deres historier. Så er det viktig å stå støtt når det stormer, ta eierskap til de vanskelige sakene, og gjøre lederne våre tilgjengelige. 

Ikke medlem?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

Medlemsfordeler

Gi eksempel på en kommunikasjonsjobb du mener har gjort en forskjell i folks hverdag? 

– Da vil jeg trekke frem det viktige arbeidet guttene i det Holmlia-baserte prosjektet “Hvor er mine brødre” gjør med å rekruttere menn med flerkulturell bakgrunn til å bli barnehagelærere, lærere og barnevernspedagoger, og til å ville jobbe i Oslo øst. “Brødrene” har selv denne utdanningen, og møter ungdommer og skoleelever i regionen for å fortelle sin historie, for å gi dem kunnskap, selvtillit og motivasjon til å velge en retning som vil kunne forandre hverdagen deres. Med innsikt i og erfaring med problemstillinger som manglende tilhørighet, frafall og utenforskap i samfunnet, er de viktige rollemodeller. 

Vi må huske på at det ikke bare er store, ressurskrevende kommunikasjonsjobber om nasjonale saker som er viktige, men også de lokale initiativene om saker som utgjør en forskjell for enkeltmennesker og nærmiljøer. 

Hva er ditt beste tips for å få en sak på i mediene? 

– Tenk alltid på hva folk er opptatt av til enhver tid, både journalister/medier, men også folk flest rundt middagsbordet. Hva ved denne saken betyr noe for folk? Knaggene kan være fra det løpende årshjulet eller aktuelle nyhetssaker, politiske saker og tendenser i samfunnet. Så må man finne sin egen vinkling: Hva har vi å si som tilfører denne saken noe nytt. Det er også mulig å tilpasse vinklingen til nisjemedier. 

Hvem synes du vi skal intervjue neste fredag? 

– Jeg vil gjerne sende stafettpinnen hele veien opp til Tromsø og til kommunikasjonsleder Randi Laukli i Nasjonalt senter for e-helseforskning. Helsesektoren er i sterk utvikling med stadig flere digitale helsetjenester, og dette senteret bidrar til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. 

Og hvilket bonusspørsmål ville du gjerne hatt? 

– Hvilket uttrykk er mest forslitt? 

Og da svarer du? 

– Her er det mange gode kandidater, men topp tre må være «mulighetsrom», «i forhold til» og «det har vært en reise».

Ingvild Straume (50)

Stilling: Kommunikasjonsdirektør på OsloMet

Tidligere jobber verdt å nevne: Hun lærte mye grunnleggende om arbeidsglede, lojalitet og samarbeid som gårdsjente på familiegården på Vestlandet på 80-tallet. Av nyere jobber nevner hun tiden hun fikk fungere som fakultetsdirektør ved to ulike fakulteter ved OsloMet, og komme tett på alle studentene og forskerne ved universitetet.

Utdanning: Executive Master of Management, Bachelor of Arts – Communications