Banner
Fredagsstafetten

Fredagsstafetten med Tonje Dahlbak

FREDAGSSTAFETTEN

Ny stafettløper hver fredag. Samme spørsmål. Espen Skran ga stafettpinnen videre til Tonje Dahlbak, Seniorrådgiver rekruttering og employer branding ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Hva skal til for å gi deg helgefølelsen?

– Jeg får helgefølelsen når barna leker i nabolaget og jeg skravler med gode naboer. Og særlig når vi avslutter fredagen med film og popcorn i sofaen, med barna.

Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Det er ingen tvil om at kunstig intelligens vil påvirke oss som jobber med kommunikasjon, og i mange tilfeller lette arbeidshverdagen vår. Målet er vel alltid tydelig og god kommunikasjon. Vi må se på kunstig intelligens som et verktøy for å nå dette målet gjennom å tørre å ta kontroll. Det mener jeg vi gjør gjennom gode retningslinjer, etiske diskusjoner og deling av erfaringer i bransjen og ikke minst tverrfaglig. Innen akademia snakkes det om hvordan studenter, forskere og forelesere bruker KI, og jeg mener at kommunikasjonsfolk bør være med i disse diskusjonene også.

IKKE MEDLEM?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

medlemsfordeler

Trenger vi et lobbyregister i Norge?

– Ja, det er alltid bra med mer åpenhet. Jeg har, som sikkert de aller fleste i bransjen, ståltro på at åpenhet bidrar til mer tillit og deretter styrking av demokratiet.

Hva kan kommunikasjonsfolk gjøre for å styrke tilliten til egen bransje?

– Husk å lytte for å finne hovedbudskapet, og vis frem resultater, effektmål og indikatorer. Vis også folk hvordan kommunikasjon endrer, utvikler og hjelper deres arbeid. Dette tror jeg bygger tillit. Jeg har opplevd flere ganger, at når ansatte og ledere får øynene opp for hva kommunikasjon kan gjøre og hvilke resultater det kan gi, så er det «no way back».

Strategisk kommunikasjon
Slik blir du mer strategisk
Les mer

Gi eksempel på en kommunikasjonsjobb du mener har gjort en forskjell i folks hverdag?

– Jeg kommer ikke utenom Ruter sin nye kampanje om livsreise, akkurat nå. Jeg håper og tror den har gjort en forskjell i folks hverdag ved at man blir mer bevisst på annerledeshet. Jeg blir utfordret på perspektiv og følelser allerede på bussen på vei til jobb. Ruter har virkelig truffet blink her.

Hva er ditt beste tips for å få en sak på i mediene?

– Husk å alltid ha med et fjes. Også heier jeg på lokalmediene, fordi folk har mye tillit til disse. Da jeg jobbet i Leger Uten Grenser startet vi et medieprosjekt for ungdomsskolen om glemte humanitære kriser. Det var en bonus at det førte til lokalpresse om ungdommene, men også om den lokale feltarbeideren som kom på besøk. En fin måte å nå frem om globale og store spørsmål.

Hvem synes du vi skal intervjue neste fredag?

– Jeg synes dere skal intervjue mannen som har gitt meg full tillit som fersk kommunikasjonsrådgiver og lært meg nesten alt jeg kan, nemlig Nils Mørk, nå kommunikasjonssjef i Miljøpartiet de Grønne, tidligere min sjef i Leger Uten Grenser. Nils gir alt og har et svært godt strategisk hode. Han har garantert noe lurt å lære oss.

Og hvilket bonusspørsmål ville du gjerne hatt?

– Hva er det som er så gøy med den jobben du har nå?

Og da svarer du?

– Nå jobber jeg med å få flere til å ha lyst til å utdanne seg til fengselsbetjenter. Det er spennende å skape synlighet rundt et yrke de fleste heldigvis sjeldent eller aldri har befatning med, et yrke som er krevende og samtidig så viktig og spennende. Det er viktig for meg å jobbe med temaer som har et betydningsfullt samfunnsoppdrag.

Tonje Dahlbak

Alder

  • 38 år

Stilling: 

  • Seniorrådgiver rekruttering og employer branding ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Tidligere jobber verdt å nevne:

  • Bufetat, region øst
  • OsloMet
  • Leger Uten Grenser

Utdanning:

  • Bachelor i journalistikk og master i Internasjonale relasjoner fra University of Queensland, Australia