Banner
Medierelasjoner

Størrelsen teller om du vil påvirke myndighetene

Det hjelper å representere en stor organisasjon om du som lobbyist ønsker at viktige myndighetspersoner skal låne deg øret sitt. Demokratisk legitimitet, i form av mange medlemmer, ser ikke ut til å være så viktig.