Banner
KI og digital kommunikasjon

Kunsten å bruke kunstig intelligens

Kunstig intelligens og den nye appen ChatGPT kan lette og videreutvikle arbeidet for journalister og kommunikatører. Men feilkildene er mange, så hvem har egentlig mest nytte av en slik robot?