Banner
KI og digital kommunikasjon

La språkmodellen lage tekstutkast for deg!

Hvis du bruker dem riktig, kan ChatGPT og andre språkmodeller være et nyttig verktøy for deg som er en skrivende kommunikatør.

GUIDE
Factbox image

Alexander Solbakken er kreativ teknolog i Try. I denne artikkelen forklarer han hvordan du kan komme i gang med å bruke språkmodellen ChatGPT.

-Forrige gang språk-modellene var i offentligheten, var rundt 2016. Da kunne vi for første gang begynne å generere tekst. Den gang var det mest «hype», og det ble generert mye artig, men kanskje ikke så imponerende tekst, sier Alexander Solbakken, kreativ teknolog i Try.

Han er del av selskapets nystartede KI-team, satt sammen av teknologer, rådgivere og designere som har som mål å hjelpe bedrifter å lage prototyper, drive opplæring, utarbeide strategier og bistå med innføring av kunstig intelligens (KI) i virksomheten. Han jobber blant annet med å hjelpe bedrifter med opplæring og innføring i kunstig intelligens.

– Forskjellen fra da til nå er at den gangen trente man opp språkmodellen på avgrenset kunnskap. Datagrunnlaget er altså blitt mye større, og vi blir flinkere til å lære det opp.ChatGPT, som er den språkmodellen som får mest oppmerksomhet og blir mest brukt, nådde én million brukere på rekordraske fem dager etter lansering. Til sammenlikning brukte Facebook ti måneder og Netflix over tre år. Solbakken er tydelig på at mulighetene for bruken av språkmodeller er store, samtidig som vi ennå ikke har oppdaget alle bruksområdene KI kan revolusjonere. For kommunikatører viser den seg som en god skrivepartner.

– Den kan gi deg forslag til formuleringer, men ikke bruk den som et velformulert oppslagsverk, sier Solbakken.

Han påpeker at det siste skyldes at GPT har en «kunnskapscutoff» etter 2021, det vil si at den ikke har fakta fra etter det. Det hindrer likevel ikke språkmodellen i å oppgi uriktige fakta og hallusinere kilder som ikke finnes.

– Verken ChatGPT, Bing eller Bard er kunnskapsmodeller, de er språkmodeller, så alle fakta fra dem må ettergås nøye, sier Solbakken.

Alexander Solbakkens tips til bruk av ChatGPT til tekstproduksjon

  • For et godt resultat er du avhengig av å ha gitt språkmodellen en utførlig og tydelig bestilling, så legg flid i det. Og ikke gi deg på første forsøk! Det kan ofte være at det bare er en omformulering som skal til for å få det til bra.
  • Fortell GPT hvilken målgruppe du vil snakke til. Gi den rollen og egenskapene du vil at den skal ha. Hva skal den være for deg? Og hvordan skal den svare tilbake til deg? Du kan for eksempel skrive «svar til meg som advokat evt. teknolog, medieviter eller lege» Gi den også beskjed om formen på teksten, det være seg tale, leserinnlegg, brev, tekst til nett-siden, SoMe-kommentar eller hva du måtte ha bruk for.
  • Når du har fått et forslag,gi tilbake melding på faktafeil, «tone of voice» eller endringer i målgrupper. Legg merke til at GPT bare husker fakta rettinger fra den samme seansen du er inne i, og ikke til neste seanse eller til andre brukere.
  • Du kan be om nye versjoner av teksten frem til du blir mer fornøyd. Det finnes en knapp som heter «regenerate response». Hvis du har en tekst du er fornøyd med, men mangler en tittel eller ingress, kan du legge din ferdige tekst inn og be om bare tittel og/eller ingress. Her kan du igjen klikke «regenerate response» helt frem til du får et forslag du er fornøyd med.
  • Husk at du også kan gi store mengder tekst til ChatGPT. Lim for eksempel inn en årsrapport på 100 sider i ChatGPT, og still deretter spørsmål om noe du lurer på angående dokumentet. Eller be ChatGPT gjøre om rapporten til en liste kulepunkter eller oppsummere det hele i ett avsnitt.

Siste saker

Har du lest disse?