Banner
Fredagsstafetten

– PR-rådgivere er ikke mystiske

Maren Synnevåg jobber med digitaliserte helsetjenester. I tillegg brenner hun for inkludering i barneidretten. – Godt PR-arbeid kan skape positive endringer og belyse problemstillinger som samfunnet må vite om.

Fredagsstafetten er en spalte der vi i Kommunikasjonsforeningen hver fredag stiller de samme spørsmålene til mennesker som jobber med kommunikasjon.

Den vi intervjuer gir selv stafettpinnen videre til en kollega hen tenker flere burde bli bedre kjent med. Rolf Aaneland foreslo Maren Synnevåg, markeds- og kommunikasjonssjef i Eyr

Hva skal til for å gi deg helgefølelsen?

– Helgefølelsen kommer når jeg fredag morgen åpner døra på vei til morgentrening, og utenfor ligger en fersk utgave av Morgenbladet. En papiravis må man ha å kose seg med i helgen. Eller brukes fredagskveldene ofte til å sitte på balkongen og se på Oslo med et glass vin og noen venner. Eller vi drar ut av byen til fjells eller sjøs.

 

Fire dagers arbeidsuke, utopi eller rett rundt hjørnet?

– Ettersom kravene tilsier at vi skal stå stadig lenger i jobb, kan jeg ikke helt se for meg hvordan Norge AS skal gå rundt dersom alle jobber firedagers uke. Vi trenger flere folk i arbeid, ikke færre for at velferdsstaten skal bestå. Og så må vi både utnytte ung og eldre arbeidskraft enda mer. Bedre tilrettelegging og mer fleksibilitet for at flere kan stå i arbeid, er nøkkelen.

"En papiravis må man ha å kose seg med i helgen"

Hvordan ser du for deg at kunstig intelligens vil påvirke kommunikasjonsfaget og jobbene våre fremover?

– Det påvirker kommunikasjonsfaget allerede og jeg har tatt det i bruk i innholdsproduksjon, til ideer og til oversettelse. Jeg jobber jo i techbransjen og det kan nok bli muligheter til å ta i bruk AI innen supportfunksjoner og i andre deler av tjenesten vår. Likevel er det verdt å huske på at en chatbot aldri vil løse problemer med menneskelig empati og forståelse. Der trenger vi folk som lytter og tar tak i problemene.

Hva kan kommunikasjonsfolk gjøre for å styrke tilliten til egen bransje?

– Være mer åpne og gjøre ting enklere. PR-rådgivere er ikke mystiske. De beste er svært kunnskapsrike og kan bidra til positiv endring. Gjennom å forstå interessentene dine og å vite hvem som treffer de ulike beslutningene, er min erfaring at godt PR-arbeid kan skape positive endringer og belyse problemstillinger som samfunnet må vite om.

Hva er ditt beste tips for å få en sak på i mediene?

– Fortell kun én historie om gangen. Den bør ha en "catchy" tittel, en god inngang og et illustrativt bilde. I sum oppsummerer dette hele saken dersom den klippes til en notis. Og så må den ha nyhetsverdi, da. Jeg jobbet i mange år som journalist og kjenner det i magen når jeg har noe bra på gang. Og husk at på samme måte som journalister ringer etter kilder, ringer du til redaksjonen når du skal ha noe på.

Hvis du skulle starte i ny jobb mandag og ikke kunne velge å jobbe med kommunikasjon, hva velger du?

– Da ville jeg laget en nasjonal strategi for å hindre frafall i idretten blant barn og unge slik at flest mulig kan bli inkludert, uansett sosioøkonomisk bakgrunn. Det har vært min hjertesak i årevis, og det kunne jeg konkret ønsket å jobbe mer med. Det å ha et trygt tilholdssted med meningsfull aktivitet og folk som ser og bryr seg om deg er svært viktig. Spesielt i tenårene.

Hvem synes du vi skal intervjue til neste ukes Fredagsstafetten og hvorfor?

– Jeg synes dere skal snakke med kommunikasjonsansvarlig Finn Aaagard, i Norges idrettsforbund, fordi NIF vil spille en stor rolle i arbeidet med å fjerne økonomi som barriere i årene fremover.

"Det å ha et trygt tilholdsted med meningsfull aktivitet og folk som ser og bryr seg om deg er svært viktig.  Spesielt i tenårene"

Hvilket bonusspørsmål ville du gjerne hatt?

– Hvilken presse-sak har du laget som har fått nasjonal oppmerksomhet og skapt positiv endring?

-Fortell!

– "Gutt kom med panteflasker for å spille fotball".  To måneder senere kom det 125 millioner kroner i nødhjelp til norske idrettslag fra sittende regjering.

MAREN SYNNEVÅG (49)

  • Markeds-og kommunikasjonssjef i den digitale lege-og psykologklinikken Eyr
  • Har jobbet som journalist, i pr-byrå og med kommunikasjon siden 1999
  • Utdanning : Sosiologi, PR- og journalistikk og organisasjonpsykologi

 


Siste saker

Har du lest disse?