Banner
KI og digital kommunikasjon

Frakobling som arbeid

Når det å være frakoblet digitalt løftes fram som en verdi, oppstår det plutselig en motsetning mellom å være ansvarlig og uansvarlig i teknologibruken. Et av de sentrale forskningsmiljøene på digital frakobling befinner seg i Norge.