Banner
Strategisk kommunikasjon

Ny regjering, nytt lobbyarbeid

Nye politikere skal styre Norge. Hva har det å si for NorgesGruppens Bård Gultvedt (bildet) og andre som jobber med myndighetskontakt? Gode relasjoner i alle leire, langsiktig jobbing og konkrete råd til politikerne er viktige lobby-nøkler.

I siste episode av Kommunikasjonspodden, "Lobbyistenes nye hverdag", er Bård Gultvedt en av gjestene. Han er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen. De er Norges største handelshus med over 40 000 ansatte. For dem er lobbyvirksomhet et viktig og langsiktig arbeid.

- Veldig mye handler egentlig om å skape forståelse for hva dagligvarebransjen og NorgesGruppen er. For vi tror at hvis man får bedre innsikt, så ser man kompleksiteten av hva dagligvarebransjen er og betydningen av det vi gjør i det norske samfunnet, forklarer Gultvedt. Han er opptatt av å gi politikerne løsninger:

- Vi prøver å være en del av løsningen på problemet som politikeren har foran seg. Enten det gjelder integrering, landbruk eller klima.

Har jobbet mot de rød-grønne lenge

Rød-grønn valgseier kom jo ikke som noen overraskelse, så NorgesGruppen har jobbet opp mot de rød-grønne partiene for å sørge for at de kjenner dem ganske godt før de havner i posisjon.

- Det innebærer at vi har hatt besøk av en del politikere. Spesielt fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Rundt omkring i våre butikker eller lagre, eller kaffefabrikken i Vestby. For å vise frem hva vi står for, forteller Gultvedt.

Vi prøver å være en del av løsningen på problemet som politikeren har foran seg.
Bård Gultvedt

NorgesGruppen har også praksis for å alltid invitere den nye landbruksministeren på besøk. Gultvedt mener det er viktig å jobbe godt mot alle partier. Han mener forøvrig arbeidet med myndighetskontakt er langt mer sammensatt en de fleste har inntrykk av.

- Jeg tror veldig mange når de hører ordet "lobby", tror at man bare går og krever ting av politikere. Det er ikke sånn det funker. Vi er ikke så veldig ofte på Stortinget. Og hvis vi er der, så har vi en ganske åpen agenda om hva er det vi er ute etter.

I Kommunikasjonspodden hører du mer om hvordan NorgesGruppen sikrer god dialog med de nye makthaverne. Du hører også Tone Aspevoll, daglig leder i Agenda Rådgivning, fortelle hvilke lobbyråd hun gir sine kunder. Hør episoden her:

- Gi råd og skap press 

Med en ny regjering og mange nye politikere på Stortinget, kan det være krevende for lobbyistene å orientere seg. Agenda Rådgivning gir lobbyråd til kunder som eksempelvis LO, KS, Fagforbundet, Amnesty og Øyafestivalen. Mange av kundene trenger nettopp tolkningshjelp, forteller daglig leder Tone Aspevoll i podkasten.

- Hva er viktig for de nye politikerne? Hvem er de? Hvordan kan jeg komme i kontakt? Oppdragsgivere har kommet til meg og forenklet sagt: "Vi skjønner at vi må inn i den bygningen, men hvor er døra?"

En tredjedel av de nye stortingsrepresentantene er nye, og mange kjenner ikke til hvem de er og hva de står for. Det er noe Agenda Rådgivning ofte bistår sine oppdragsgivere med.

- Så har jeg hjulpet dem å se: Hvem er det dere skal snakke med? Hva er det dere skal si til dem? For det er ikke bare å komme og fremføre «sånn jeg vil ha». Du må være nyttig. Vise at du løser noe for dem, poengterer Aspevoll.

- Når det kommer lobbyister som er nyttige, har gode råd, hjelper til å se verden og gir argumenter som styrker saken, så er det veldig bra, sier Aspevoll. Hun har tidligere vært informasjonsleder i SVs stortingsgruppe.

Vi skjønner at vi må inn i den bygningen, men hvor er døra?
Tone Foss Aspevoll

Parallelt med lobbyjobbingen er det viktig å jobbe med synlighet for saken, sier hun.

- Du må ha et press for at politikerne skal prioritere saken din, og for at de skal løfte den frem og gjøre akkurat sånn som du vil. Synlighet kan være mediearbeid, men det kan også være å bygge press nedenfra. Hvem er det den nye stortingsrepresentanten, eller ministeren fra Arbeiderpartiet, lytter til?

Eirik Bergesen og Tone Aspevoll spiller inn Kommunikasjonspodden
Programleder Eirik Bergesen prater med Agenda Rådgivnings Tone Aspevoll i Kommunikasjonspoddens episode "Lobbyistenes nye hverdag".

- Aldri for sent å starte

Dyktige lobbyister har allerede vært i kontakt med de nye regjeringspartiene og politikerne gjennom partiprogramprosesser og over lang tid.

- Det å komme nå, hvis du ikke kjenner noen og ingen aner noe om navnet ditt eller organisasjonen du representerer, så er det vanskelig å få inn punkter i en regjeringserklæring. Men ikke gi opp! For et sted må du jo starte, en eller annen gang må jo være den første gangen du kommer inn, minner Aspevoll på.

- Benytt høstens budsjettarbeid til å bli kjent med politikerne, hvis du er ukjent i det landskapet. Gå på komitehøringer, benytt mulighetene til å ha uformell kontakt med politikerne direkte, for å bli kjent! Fordi det er viktig at de både kjenner navnet på organisasjonen eller virksomheten du kommer fra, og navnet ditt. Det er noe med relasjoner som er helt uvurderlig i politisk påvirkning.

Du må ha et press for at politikerne skal prioritere saken din.
Tone Foss Aspevoll

- Et demokratiprosjekt

Aspevoll mener politikerne trenger disse innspillene utenfra, fra organisasjoner og virksomheter.

- Politikerne operer jo ikke i et vakuum. De er helt avhengig av å ha god kontakt med folk utenfor eget parti for å kunne sikre at de har de formuleringene som baklandet deres også ønsker seg, sier Aspevoll.

Agenda Rådgivning jobber for "aktører med høy samfunnsnytte" og har også blant annet Matmerk, Økologisk Norge og Naturvernforbundet på kundelista. Aspevoll kaller arbeidet de gjør for et demokratiprosjekt.

- Jeg ser at det er et demokratisk underskudd på hvem som er lobbyister og hvem som er gode lobbyister – og som får igjennom viljen sin. Det er jo de pengesterke som har råd til store kommunikasjonsavdelinger og råd til å betale dyre byråer for å få hjelp til sine saker.

Hun råder likevel virksomhetene til å gjøre selve lobbyarbeidet selv.

- Politikere liker å møte de som er fra organisasjonene og ikke de som jobber i kommunikasjonsbyråene. På samme måte som de liker å møte generalsekretæren i stedet for kommunikasjonsrådgiveren. Derfor setter vi våre oppdragsgivere i stand til å gå i gang med å gjøre den lobbyvirksomheten selv. Vi går ikke på Stortinget og lobber på vegne av noen, sier Aspevoll.

Strategisk kommunikasjon
Guide: Lobbytips
Les mer

Fem råd for å lykkes med lobbyarbeidet

  • Du må være nyttig
  • Du må være hyggelig
  • Du må bli kjent med folk
  • Du må jobbe bredt
  • Du må være løsningsorientert

Fra Tone Foss Aspevoll i Agenda Rådgivning.