Banner
Teknologi og digital kommunikasjon

Guide: Gjør nettsiden grønnere!

Hver gang du er på en nettside, gjør et søk eller ser en video, bidrar du til forurensning. Du som er ansvarlig for en nettside, kan gjøre mye for at siden skal forurense minst mulig. Her ser du hvordan det gjøres.