Banner
Samfunnsansvar og etikk

Guide: Gjør ditt neste arrangement grønnere

Mange kommunikatører jobber med planlegging av arrangementer. Å gjøre dem mer klimavennlige er vårt ansvar – og kan skape positive ringvirkninger for hele virksomheten, mener Zerokonferansens prosjektleder Marte Strand.